1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

 

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Kuopion Suunnistajat ry:n järjestämän kisasuunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana.

Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisessä muodossa) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan järjestäjien www-sivuilla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan
työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle ja poliisille syyskuun 10. päivään 2021 mennessä.

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

 

2.1 Tilaisuuden nimi: Suunnistuksen aluemestaruuden keskimatkan ja yösuunnistuksen mestaruuskilpailut 18.9.2021 Kuopion Ryönällä.

2.2 Tilaisuuden järjestäjä: Kuopion Suunnistajat ry. os. Rovastinkatu 7 C, 34 70600 Kuopio

2.3 Järjestämispaikka: Kilpailukeskus sijaitsee Camping Atrain lomakeskuksessa, osoitteessa Pelonniementie 53, 71150 Vartiala.
Kisakeskuksen sijainti EYRS-TM35FIN tasokoordinaateilla: N 6979030 E 551678.

2.4 Ajankohta ja aukioloajat: 18.9.2021 klo 12–24 (talkootoimintaa pe 17.9.)

2.5 Selvitys tilaisuudesta: Alueellinen, kaksi eri kilpailua sisältävä suunnistustapahtuma. N. 100 osallistujaa, 20 toimitsijaa + 20 huoltajaa/yleisöä.

2.6 Arvioitu henkilömäärä: Kokonaismäärä n. 140 henkilöä, kilpailijoiden ikärakenne 10–85-vuotta ja yleisön sekä huoltajien ikärakenne 0–80 vuotta. Kilpailuun osallistuvilla mahdollisuus käyttää lomakeskuksen ravintolan kahvi- ja ruokapalveluja.

3. TOTEUTUS

 

Suunnistus tapahtuu Pelonniementien itäpuoleisella / 9-tien pohjoispuoleisella puoleisella metsäalueella (karttaliite). Keskimatkan kilpailussa klo 14 alkaen ja yön kilpailussa klo 20 alkaen ovat porrastetut
väliaikalähdöt.

4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA.

 

Jokaisella kilpailijalla on velvollisuus auttaa maastossa havaitsemassaan tapaturma-/sairaskohtaushenkilöä ja tuoda tieto ensiapuun. Maastossa olevilla miehitetyillä rasteilla puhelinyhteysmahdollisuus kisakeskuksen ensiapupisteeseen.

4.1 Tulipalo: Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona sammutuspeitot ja vaahtosammutin. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Paloasema noin 4 km päässä.

4.2 Sairaskohtaus: Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Ambulanssipäivystys 6,6 km. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

4.3 Tapaturma: Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Kilpailussa ambulanssipäivystys 6,6 km ja sairaala 28 km. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

4.4 Liikenne: Liikenneonnettomuuksissa henkilövahinkojen sattuessa ensiapu tapahtumapaikalla, tarvittaessa soitetaan 112.

4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet: Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla.

4.6 Eksyminen maastoon: Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Maastossa on teitä ja polkuja, jotka helpottavat paikantamista. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua
maalissa, jolla kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

4.7 Sähkötapaturma: Kilpailuissa käytetään vain matkailukeskuksen sähköverkostoa. Sähkötapaturman riski pieni. Sähkötapaturman sattuessa tarvittava ensiapu.

4.8 Myrkytystapaus: Juoma- ja kahvivesi on vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112. Liitteenä erillinen riskianalyysi.

5. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

 

5.1 Tilaisuuden/kilpailujen johtaja: Mauno Korhonen, p.044–0199185, Kilpailutapahtuman kokonaisvastuu. Turvallisuudesta vastaava: Eino Launonen, p.040-5578304, päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta, sekä vastaa myös tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

5.3 Rakenteista vastaava: Mauno Korhonen, 040-0199185. Vastaa tarvittavien, vähäisten rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

5.4 Liikenne ja pysäköintivastaava: Seppo Karjalainen, 044–5856310. Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä.

5.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava: Mauno Korhonen, 040-0199185

5.6. Ensiapuryhmä, SPR:n Kuopion osasto, p. 040-1873293. Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

5.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: Maastoetsinnässä ensisijaisesti mukana ratamestarit + tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.

6. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

 

6.1 Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa tulenteko vain matkailukeskuksen hyväksytyillä tulentekopaikoilla. Alkusammutuskalustona sammutuspeitto ja vaahtosammuttimet. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Paloasema noin 6 km päässä.

6.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka: Ensiapupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa, leirintäalueen mökissä. Ensiapuvälineet: tyhjiöpatja, lastoja murtumia varten, sidetarvikkeita, palovammasiteitä, huopia, verenpainemittari, verensokerimittari. Välineistö kilpailukeskuksessa ja tarvittaessa otetaan mukaan maastoon.

6.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Lomakeskuksen rakennukset

6.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta: Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 7.1.

6.5 Sisäinen hälyttäminen: Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Avunpyynnöt tulevat turvallisuudesta vastaavalle henkilölle, joka hälyttää tarpeellisen henkilöstön kuuluttamalla sekä puhelimitse.

7. MUUTA HUOMIOITAVAA

7.1 Pysäköintijärjestelyt: Kilpailijoiden ja yleisön sekä toimitsijoiden pysäköinti tapahtuu lomakeskuksen pysäköintipaikoille (kts. karttaliite). Opasteet ovat paikalla viimeistään lauantaina 18.9. klo 11.00 lähtien.

Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat. Henkilö- ja matkailuautojen määrä n 50–70. Siten kisojen aiheuttaman liikenteen ja pysäköinnin määrä
vastaa normaalia arkiliikennettä eikä vaadi erityisjärjestelyjä muutoin kuin opasteiden osalta.

7.2 Ensiapu: Ensiavusta vastaa SPR:n koulutettu EA-ryhmä. Ensiapuryhmä paikalla kilpailujen aikana klo 14–17 ja 12–24.

7.3 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. Lisäksi se julkaistaan järjestäjien www-sivuilla. EA-pisteissä, tulospalvelussa ja infopisteessä
kilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohje.

7.5 Kadonneen etsintä: Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (ratamestariryhmä) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1 h),
ilmoitetaan poliisille (puh 112).

7.6 Korona ohjeistus: Kilpailuissa noudatetaan Terveysviranomaisten (THL) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistuksia koronaviruksen torjunnassa, sekä Suomen suunnistusliiton kilpailujen järjestämisestä antamia ohjeita.

Kuopio 4.7.2016

Eino Launonen, turvallisuudesta vastaava
p.040-5578304

LIITTEET:
– tapahtuma-aluekartta
– pelastusohje vaaratilanteissa
– riskikartoitus