Strategia

Kuopion Suunnistajat ry:n seurastrategia 2021–2026  

Kuopion Suunnistajien arvot

Toiminta-ajatus

Kuopion Suunnistajat on suunnistuksen erikoisseura. Kuopion Suunnistajien tarkoituksena on edistää suunnistustoimintaa Kuopion seudulla. Sen toteuttamiseksi

 

 • KuoSu vastaa siitä, että sen toiminta-alueelta löytyy suunnistuskarttoja, jotka ovat laadukkaita ja ajantasaisia
 • KuoSu edistää Pohjois-Savon alueella harrastus- ja kilpailutoimintaa, joihin kuuluvat iltarastit, harjoitukset ja kilpailut sekä rogaining
 • KuoSu järjestää suunnistuskoulutusta ja -valmennusta
 • KuoSu edistää ja ylläpitää suunnistustuntemusta sidosryhmissään
 • KuoSu palvelee jäsentensä suunnistustavoitteita
 • KuoSu tarjoaa suunnistajalle tavoitteita huipulle asti

Visio

Vuonna 2026 Kuopion Suunnistajat on menestyvä suunnistusseura, tunnettu kasvattajaseura ja arvostettu kilpailujen järjestäjä, joka pyörittää suosittua harrastustoimintaa alueellaan.

 

Vision toteutumisen mittarit 

 

 • KuoSu on huippu-urheiluseura lasten, nuorten ja aikuisten sarjoissa vuonna 2026
  • KuoSun Jukola- ja Venla-joukkueet ovat 50 parhaan joukossa
  • Pääsarjoissa kyetään sijoittumaan top 20 sijoille SM-kilpailuissa
  • KuoSun edustusurheilijat sijoittuvat top 10 -joukkoon SM-kilpailuissa
  • Nuorten Jukolassa ykkösjoukkue sijoittuu kymmenen parhaan joukkoon
 • Sata uutta lasta aloittaa vuosittain suunnistusharrastuksen
 • Kuntorasteilla, jossa on mukana firmaliiga, käy keskimäärin 250 osallistujaa viikoittain
 • Kuntorasteilla on osuusisäntiä
 • Harjoitusten ja kuntorastien laatu (kartta ja radat) houkuttelee osallistujia kauempaakin
 • Jäsenmäärän tavoite on 600 vuoteen 2026 mennessä

Strategiset valinnat

1. Suunnistusta laajalla rintamalla 

Kuopion Suunnistajat on suunnistuksen yleisseura, joka tarjoaa puitteet suunnistamiselle aloittelijoista huippusuunnistajiin. Haluamme menestyä kaikilla tasoilla ja olla yksi suunnistuksen huippuseuroista Suomessa. Huippuseuraksi kasvaminen edellyttää määrätietoista ja laajaa yhteistyötä seuran sisällä ja sidosryhmissä sekä laadukasta tekemistä kaikessa toiminnassa. 

Suunnistus on kaikkien harrastus. Haluamme lisätä tietoisuutta ja mahdollisuuksia suunnistaa Pohjois-Savossa myös harrastuksena. Sen vuoksi kehitämme jatkuvasti myös lasten ja nuorten suunnistustoimintaa sekä kuntosuunnistusta mm. omatoimirastien kautta. 

Haluamme tehdä suunnistuksesta helposti lähestyttävän ja saavutettavan lajin alueellamme. 

 

Reittisuunnitelma 

➢ Laadukkaat ja ajantasaiset suunnistuskartat, joita ylläpidetään suunnitelmallisesti 

➢ Valmentajien ja ratamestareiden taitojen kehittäminen 

➢ Yhteistyön kasvattaminen muiden suunnistusseurojen ja urheiluseurojen kanssa 

➢ Kaikesta toiminnasta paistaa jatkuva kehittymisen halu

➢ Urheiluakatemia on osa KuoSun toimintaa

➢ Valmennusta ja toimintaa kehitetään siten, että seuran suunnistajat lasten, nuorten ja aikuisten sarjoissa menestyvät 2026

 

 

2. Jäsenyyden vahvistaminen eri roolien kautta 

 

 Kuopion Suunnistajat on olemassa jäseniään varten. Jäsenet ovat toiminnan tärkein kohde, mutta myös sen toteuttaja. Haluamme vahvistaa jäsenyyden merkitystä kaiken tasoisten suunnistajien parissa. Arvostamme vapaaehtoistyötä ja haluamme kehittää sitä tekijöilleen merkityksekkääksi ja kohtuulliseksi.

Seuratyö pilkotaan pienempiin osiin, jotta kynnys tulla seuran jäseneksi madaltuu. “Seuran sisäisen” opastuksen kautta saamme jäsenet juurtumaan seuraan. Jokainen voi hyödyntää omia vahvuuksia seuratyössä. 

 

Reittisuunnitelma 

 

➢ Toimintaa tasapuolisesti eri jäsenryhmille 

➢ Avoin, välitön, kannustava ja yhdenvertainen toimintakulttuuri 

➢ Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, jossa jokaisen panosta arvostetaan 

➢ Vapaaehtoistyön merkityksellisyyden lisääminen 

➢ Vastuutehtävien pilkkominen pienempiin, helpommin hallittaviin osiin

➢ Hiljaisen tiedon välittäminen prosessikuvausten, dokumenttien ja formaattien muodossa

➢ Tarvittavan koulutuksen järjestäminen

 

 

 3. Kaikki hyöty irti MM-kisaprojektista

 

 MM-kisaprojekti on suuri voimanponnistus seurallemme. Suuren työmäärän lisäksi se on mahdollisuus lisätä suunnistuksen näkyvyyttä ja vetovoimaa alueellamme ja tarjota mielekästä ja merkityksekästä talkootyötä suunnistuksen ystäville. Hyödynnämme tilaisuuden kasvamiseen ja kehittymiseen sekä seurana että yhteistyöverkostoissa.  

 

Reittisuunnitelma 

 

 ➢ Toteutetaan MM-kilpailut, jossa kiitosta saavat suunnistus (radat, maastot) ja tapahtuma (kilpailijat tukijoukkoineen, katsojat ja muut osallistujat). 

➢ Taloudellisesti kannattava projekti KuoSulle 

➢ Organisoidaan siten, ettei se syö liikaa resursseja muulta seuratoiminnalta 

➢ Organisoidaan sujuvasti talkooväen ja yhteistyökumppanien näkökulmasta 

➢ Tarjotaan innostavaa ja merkityksellistä talkootyötä 

➢ Tehdään huolellinen riskienhallintasuunnitelma 

 

 

 4. Seurabrändi rakentuu viestinnän kautta

 

Viestintä on seurabrändin rakentamista. Jokainen jäsen on osa seuran viestintää ja jokainen kohtaaminen viestintätilaisuus tapahtuipa se kasvotusten tai sähköisesti tai välikäden kautta. Avoin viestintä ja mutkaton viestintäkulttuuri lisäävät seuran vetovoimaa ja luotettavuutta. Samalla ne sujuvoittavat toimintaa.

Pääviestintäkanavanamme toimivat seuran viralliset nettisivut. Jaostojen puheenjohtajilla on oikeus ja velvollisuus tiedottaa jaoston asioista. Pyritään hyödyntämään nuorten osaamista viestinnässä.

 

 Reittisuunnitelma 

 

➢ Laaditaan viestintäsuunnitelma ja viestintäohjeet eri kanaviin

➢ Nimetään viestinnästä vastaavat henkilöt ja ryhmä toteuttamaan suunnitelmallista ja mutkatonta viestintää.

➢ Sisäänajetaan uudet viestintäkäytännöt kaikkeen seuratoimintaan ja seuran toimintakulttuuriin.

 

 

5. Sujuva hallinto ja vakaa talous  

 

Kaiken seuratoiminnan perusta on sujuva hallinto ja vakaa talous. Ne ovat seuratoiminnan ”näkymättömiä” osia, joiden tehtävänä on mahdollistaa varsinainen toiminta. Hallinnon ja talouden vaikutukset näkyvät suoraan seuratoiminnassa.

Dokumentointi, prosessikuvaukset ja käsikirjat vähentävät toiminnan suunnitteluun tarvittavaa työtä ja toisaalta takaavat tasavahvan laadun. Ne ovat myös tärkeä apuväline tietotaidon siirtämisessä uusille toimijoille.

Vapaaehtoistyöllä toimintaansa pyörittävän seuran kannattaa minimalisoida myös aikaa vieviä rutiinitöitä, joita voi toteuttaa myös erilaisten ulkopuolisten palvelujen avulla.  

 

Reittisuunnitelma 

 

 ➢ Hallinnon tehtävien selkeyttäminen ja jakaminen kohtuullisiin osiin 

➢ Vastuun jakaminen 

➢ Avoin päätöksenteko 

➢ Taloushallinnon kehittäminen ja seurannan sujuvoittaminen 

➢ Yritysyhteistyön kehittäminen, lisäarvon luominen 

➢ Pitkäjänteinen rahoitussuunnittelu 

➢ Formaatit, dokumentoidut prosessit ja käsikirjat laadukkaan tekemisen ja tietotaidon tukena  

➢ Hyödynnetään tekniikkaa ja digipalveluja, jotta saadaan vähennettyä aikaa vieviä rutiinitöitä