Luettelo suunniteltavista kilpailuista:

Tapahtumakokonaisuus sisältää suunnistuksen MM-kilpailun 2025 ja aiempien vuosien Euromeeting- ja World Cup-kilpailut. Tavoitteena on, että rtm-ryhmään valittava henkilö pystyy toimimaan ratamestarina vuosina 2023-2025.

Euromeeting 2023

Keskimatka, pitkä matka.

World Cup 2024

Keskimatka, pitkä matka, sprintti.

WOC 2025

Keskimatkan karsinta ja finaali, pitkä matka, viesti.

Työn aikataulu:

Tarkennettu aikataulu sovitaan valittujen ratamestareiden kanssa syksyn 2021 aikana.

Ratamestarin vaatimukset ja edellytykset:

MM2025-tapahtuman ja edellisten vuosien kilpailujen radoilta edellytetään parasta mahdollista laatua. Käytössäsi on uusi Ocad-ohjelmisto. Ratapainatus on IOF-kuvausohjeiden mukainen. Valittavilla ratamestareilla on oltava kokemusta suurkilpailujen ratamestarityöstä ja heidän tulee toimia yhteistyössä kartoittajien kanssa tulostus- ja painatusasioissa sekä karttajulkaisujen tekemisestä (lay-out / painotekniikat). Ratamestarit ovat mukana rtm-projektin loppuun saakka kartta- ja ratateknisissä tehtävissä. Ratamestareiden on huomioitava muussa ajankäytössään, että he ovat kisajärjestäjien käytettävissä, kun karttoja ja ratoja viimeistellään. Ratamestarit noudattavat IOF:n ratamestareille antamia ohjeita. Ratamestarit voivat tehdä yhteistyötä eri osa-alueiden kanssa tapahtuman järjestelyissä ja markkinointimateriaalin tuottamisessa. 

Valinta:

Ratamestareiden valintaperusteita ovat aikaisempi osoitettu “ammattitaito”, kokemus suunnistuksen suurtapahtumien rtm-projekteista ja ratamestarityöstä. Hakemuksessa tulee olla vapaamuotoinen selvitys omista rtm-projekteista. 

Projektijohto ja valvonta:

Koko rtm-projektin ajan on tiivis yhteistyö MM2025-tapahtuman kartoittajien ja valvojien kanssa. Kuopion Suunnistajat ry:n puolesta ratamestaritoiminnan johtajana toimii Vesa Tiihonen (vesajukka.tiihonen@gmail.com). Kartta- ja painatusteknisissä asioissa yhteyshenkilönä on SSL:n karttavalvoja Pasi Jokelainen (pasi.jokelainen (at) mapline.fi), joka toimii MM-projektin karttojen teknisenä tukihenkilönä.

Sopimus ja kulukorvaukset: 

Sopimus tehdään valittujen ratamestareiden kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Ratamestarityöstä ei makseta korvauksia kohtuullisia matkakustannuksia lukuunottamatta. Muista mahdollisesti syntyvistä kuluista on sovittava erikseen Kuopion Suunnistajat ry:n yhteyshenkilön kanssa.

Hakemuksessa voit ilmoittaa halukkuutesi tietyn matkan ratamestariksi 2023-25 (keskimatka, pitkä matka, viesti) ja/tai World Cup-sprinttiin 2024.

Tiedustelut ja vapaamuotoiset hakemukset halukkuudesta ratamestariryhmän jäseneksi pyydetään lähettämään 24.10.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen 2025woc@gmail.com