Ratamestarin lausunto

Ratamestarityöskentelyn aloitin talven aikana vanhan kartan pohjalta, koska kartan uusiminen tehtiin vasta toukokuussa 2022. Kilpailualue jouduttiin rajamaan aivan Puijonsarven pohjoisosaan, koska luonnonsuojelualueen puolelle emme voineet ratoja viedä. Käytettävissä oleva alue on hyvin riittävä keskimatkan radoille.

Koska maastona on korkea mäki, niin on luonnollista, että noususummaa tulee varsinkin pitemmille radoille. Vanhempien sarjojen radoilla nousut ovat vähäisempiä. 

Maastosta löytyy myös haasteellisia rastipisteitä, joten radat haastavat suunnistajat niin teknisesti kuin fyysisesti.

Uudella kartalla polkukuvaus on tehty yleistäen – paljon polkuja on jätetty kuvaamatta, polun kuvaus on lopetettu ennen risteystä ja selviä polkuja on kuvattu heikkoina polkuina. Kartoittajien lausunnosta löytyvät perusteet kuvaukselle.

Toivottavasti tästä ei aiheudu ylimääräisiä ongelmia suorituksiinne.

Muuten kuvaus on selkeä. Kartalle on kuvattu muutama juurakko (vihreä x), mitkä ovat ison kaatuneen puun juurakoita. Samoin on kuvattu muutama korkea muurahaispesä.

Maastossa on jonkin verran kaatuneita isoja puita, joita on kuvattu pystyvihreäviitoituksella. 

Toivotan onnistuneita suorituksia kaikille kisaajille!

 Ratamestari Ossi Lakkala