1. PELASTUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

 

Tämän pelastussuunnitelman tavoitteena on taata Kuopion Suunnistajat ry:n järjestämän kisasuunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana.

Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ennalta ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten pelastussuunnitelma jaetaan (sähköisessä muodossa) kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi pelastussuunnitelma julkaistaan järjestäjien www-sivuilla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan

työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle ja poliisille toukokuun 5. päivään 2021 mennessä.

2. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 

2.1 Tilaisuuden nimi: Kuopio Games 28.5.2022 Kuopion Puijollla.

2.2 Tilaisuuden järjestäjä: Kuopion Suunnistajat ry. os. Rovastinkatu 7 C, 34 70600 Kuopio

2.3 Järjestämispaikka: Kilpailukeskus Puijonsarven koulu Keski-kaari 44, 70420 Kuopio

Kisakeskuksen sijainti ETRS-TM35FIN: N 6978294, E 533334

2.4 Ajankohta ja aukioloajat: 28.5.2022 klo 8–15 (talkootoimintaa pe 27.5.)

2.5 Selvitys tilaisuudesta: Alueellinen suunnistustapahtuma. Noin 200 osallistujaa, 20 toimitsijaa + 20 huoltajaa/yleisöä.

2.6 Arvioitu henkilömäärä: Kokonaismäärä n. 240 henkilöä, kilpailijoiden ikärakenne 10–85-vuotta ja yleisön sekä huoltajien ikärakenne 0–80 vuotta. Kilpailuun osallistuvilla mahdollisuus käyttää lomakeskuksen ravintolan kahvi- ja ruokapalveluja.

3. TOTEUTUS

 

Suunnistus tapahtuu Puijon pohjoispuoleisella metsäalueella. Keskimatkan kilpailussa klo 11 alkaen ovat porrastetut väliaikalähdöt.

4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA.

 

Jokaisella kilpailijalla on velvollisuus auttaa maastossa havaitsemassaan tapaturma-/sairaskohtaushenkilöä ja tuoda tieto ensiapuun. Maastossa olevilla miehitetyillä rasteilla puhelinyhteysmahdollisuus kisakeskuksen ensiapupisteeseen.

4.1 Tulipalo: Kilpailukeskuksessa tulentekokielto. Alkusammutuskalustona sammutuspeitot ja vaahtosammutin. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Paloasema noin 8 km päässä.

4.2 Sairaskohtaus: Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Kuopion Yliopistollinen Sairaala  6 km päässä. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

4.3 Tapaturma: Kilpailukeskuksessa ensiapupiste. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan 112. Kuopion Yliopistollinen Sairaala 6 km päässä.

4.4 Liikenne: Liikenneonnettomuuksissa henkilövahinkojen sattuessa ensiapu tapahtumapaikalla, tarvittaessa soitetaan 112.

4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet: Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla.

4.6 Eksyminen maastoon: Suunnistajat ovat aktiivisia lajin harrastajia, joten eksymisen riski on erittäin pieni. Maastossa on paljon polkuja, jotka helpottavat paikantamista. Maastoa ympäröi taajamatiet. Katso kohta 6.5 kadonneen etsintä. Kilpailuohjeiden mukaan keskeyttäneen kilpailijan tulee ilmoittautua maalissa, jolla kontrolloidaan, että kaikki ovat tulleet pois maastosta.

4.7 Sähkötapaturma: Kilpailuissa käytetään vain matkailukeskuksen sähköverkostoa. Sähkötapaturman riski pieni. Sähkötapaturman sattuessa tarvittava ensiapu.

4.8 Myrkytystapaus: Juoma- ja kahvivesi on vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavissa tapauksissa soitetaan Myrkytystietokeskukseen 09 471 977 tai yleiseen hätänumeroon 112. Liitteenä erillinen riskianalyysi.

5. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

 

5.1 Tilaisuuden/kilpailujen johtaja: Sakari Hyvönen, p.040-5246614. Kilpailutapahtuman kokonaisvastuu. Turvallisuudesta vastaava: Eino Launonen, p.040-5578304, päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta, sekä vastaa myös tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.

5.3 Rakenteista vastaava: Sakari Hyvönen, p.040-5246614. Vastaa tarvittavien, vähäisten rakenteiden rakentamisesta ja niiden turvallisuudesta.

5.4 Liikenne ja pysäköintivastaava: Timo Ruotsalainen, 044–5468438. Vastaa autojen pysäköinnin organisoimisesta, tarvittavien opasteiden ja liikennemerkkien pystyttämisestä.

5.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava: Sakari Hyvönen, p.040-5246614

5.6. Ensiapuryhmä, Tiina Sundvall, p. 041-4361120. Vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

5.7 Pelastushenkilöstö sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana: Maastoetsinnässä ensisijaisesti mukana ratamestarit + tarvittava määrä kilpailun muita järjestäjiä tilanteesta riippuen.

6. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

 

6.1 Alkusammutuskalusto: Kilpailukeskuksessa tulenteko ei ole sallittua. Alkusammutuskalustona sammutuspeitto ja vaahtosammuttimet. Alkusammutus ja ilmoitus 112. Paloasema noin 8 km päässä.

6.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka: Ensiapupaikka sijaitsee kilpailukeskuksessa. Ensiapuvälineet: tyhjiöpatja, lastoja murtumia varten, sidetarvikkeita, palovammasiteitä, huopia, verenpainemittari, verensokerimittari. Välineistö kilpailukeskuksessa ja tarvittaessa otetaan mukaan maastoon.

6.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Puijonsarven koulu

6.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta: Reitit ovat samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Katso kohta 7.1.

6.5 Sisäinen hälyttäminen: Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Avunpyynnöt tulevat turvallisuudesta vastaavalle henkilölle, joka hälyttää tarpeellisen henkilöstön kuuluttamalla sekä puhelimitse.

7. MUUTA HUOMIOITAVAA

7.1 Pysäköintijärjestelyt: Kilpailijoiden ja yleisön sekä toimitsijoiden pysäköinti tapahtuu koulun pysäköinti- ja piha-alueilla kilpailukeskuksessa.(kts. karttaliite). Opasteet ovat paikalla viimeistään lauantaina 28.5. klo 08.00 lähtien.

Pysäköintiä ohjaavat pysäköinninohjaajat. Henkilö- ja matkailuautojen määrä n 10. Siten kisojen aiheuttaman liikenteen ja pysäköinnin määrä vastaa normaalia arkiliikennettä eikä vaadi erityisjärjestelyjä muutoin kuin opasteiden osalta.

7.2 Ensiapu: Ensiavusta Tiina Sundvall, p. 041-436112. Ensiapuryhmä paikalla kilpailujen aikana klo 10–15.

7.3 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Pelastussuunnitelma toimitetaan kilpailuorganisaation vastuuhenkilöille sähköpostijakeluna. Lisäksi se julkaistaan järjestäjien www-sivuilla. EA-pisteissä, tulospalvelussa ja infopisteessäkilpailunjärjestäjien puhelinluettelo ja pelastusohje.

7.5 Kadonneen etsintä: Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen 15 min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (ratamestariryhmä) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta (n. 1 h), ilmoitetaan poliisille (puh 112).

7.6 Korona ohjeistus: Kilpailuissa noudatetaan Terveysviranomaisten (THL) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistuksia koronaviruksen torjunnassa, sekä Suomen suunnistusliiton kilpailujen järjestämisestä antamia ohjeita.

Kuopio 4.5.2022

Eino Launonen, turvallisuudesta vastaava

p.040-5578304

LIITTEET:

tapahtuma-aluekartta

pelastusohje vaaratilanteissa

riskikartoitus