Kuopion Suunnistajat jatkaa suunnistuksen Tähtiseurana lasten ja nuorten osalta. Asia varmistui keskiviikkona 9.2.2022 käydyssä auditointitilaisuudessa, joka päätti syksyllä 2021 alkaneen arviointiprosessin.

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, jonka tavoitteena on seuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtiseura-tunnus on merkki laadukkaasta ja tavoitteelisesta toiminnasta. 

Tähtiseura-arvioinnit toteutetaan neljän vuoden välein. Arviointikokonaisuus sisältää itsearvioinnin lisäksi auditointitilaisuuden, jossa ohjelman eri osa-alueita käydään läpi itsearvioinnin sekä lajiliiton ja aluejärjesteön arvioitsijoiden toimesta. Arviointiprosessissa tarkastellaan niin suunnistustoimintaa kuin seuran hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa. 

Paitsi arviointia, auditointitilaisuus on myös kehittämistilaisuus. Kuopion Suunnistajat sai kiitosta erittäin hyvin tehdystä itsearvioinnista ja kehittämishakuisesta asenteesta. Kehittämiskohteitakin löydettiin ja nostettiin esiin ja niihin tullaan paneutumaan sekä nuorisojaostossa että KuoSun hallituksessa tämän vuoden aikana – osaan hyvinkin nopeasti. Keskusteluissa nousi esiin myös Kuopion Suunnistajien laatima strategia 2021-26, jonka toimeenpanoa toteutetaan paraikaa.

Auditointitilaisuuteen 9.2. osallistuivat Kuopion Suunnistajista  lasten ja nuorten jaoston puheenjohtaja Sami Hämäläinen (vas.), seuran varapuheenjohtaja Jaana Turunen, valmennusjaoston puheenjohtaja Sakari Hyvönen, lasten ja nuorten jaoston entinen puheenjohtaja Päivi Leppävuori ja seuran puheenjohtaja Timo Suhonen, sekä kuvanottohetkeä ennen poistuneet nuorisojaoston Mikko Karjalainen ja Sanna Multala. Suomen Suunnistusliiton nuoriso- ja koulutuspäällikkö Katri Lindeqvist (ruudulla) sekä Pohjois-Savon Liikunnan seurakehittäjä ja hankepäällikkö Niina Markkanen (oik.) vastasivat arvioinnin tekemisestä.

KuoSun hallitus kiittää kaikkia arviointiprosessiin osallistuneita ja erityisesti Sami Hämäläistä, joka kantoi suurimman vastuun sen onnistuneesta toteutuksesta!