Kutsu syyskokoukseen 2023

Kuopion Suunnistajien syyskokous pidetään Neulamäen koulun auditoriossa (Pinokuja 6, 70150 Kuopio) torstaina 30.11.2023 klo 18. Kokousaineisto lähetetään jäsenille muutama päivä ennen kokousta. Tervetuloa mukaan päättämään KuoSun ensi kauden toiminnasta!

Kokouksessa valitaan hallitukseen erovuoroisten tilaille uudet jäsenet, valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt ja vahvistetaan vuoden 2024 toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio. Toimintasuunnitelmaa valmistellaan hallituksessa ja jaostoissa marraskuun aikana

  Sääntöjen mukaiset syyskokousasiat

  1. Avataan kokous
  2. Esityslistan hyväksyiminen
  3. Valitaan kokoukselle
   a) puheenjohtaja
   b) sihteeri
   c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
   d) ääntenlaskijat
  4. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
  8. Valitaan seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
  9. Valitaan seuran jäsenten keskuudesta hallituksen varapuheenjohtaja joka toinen vuosi
  10. Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
  11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi
   varatoiminnantarkastajaa
  12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  13. Päätetään kokous