Kortejoen maasto on savolaisen nopeaa maastopohjaa. Kilpailualue on lähes
kokonaan luonnontilaista vanhaa metsää. Korkeuserot ovat kokonaisuutena
maltilliset, mutta kallioperän ruhjealueen jyrkkäpiirteisyys laittaa suunnistajan
fysiikan koetukselle.

Parhaat kallioiset maastonosat ovat kulkukelpoisuudeltaan
erinomaisia ja ne on huomioitu ratasuunnittelussa. Pienialaisella
harvennushakkuualueella oksat ovat painuneet maata vasten. Kartalla oleva
tummanvihreä, jota kilpailumaastossa ei juurikaan ole, hidastaa vauhtia
oleellisesti. Ajankohdasta johtuen kartalla olevan ajouran havaitseminen kovassa vauhdissa on haasteellista. Kilpailualueella on metsäautotie, mutta muuten radat kulkevat poluttomassa metsämaastossa.

Lähdöstä 1 lähtevillä radoilla on keskimatkan luonteen mukaisesti tarjolla teknistä suunnistamista. Kannattaa olla tarkkana, että juokset rastit oikeassa järjestyksessä. Radat on suunniteltu pienelle alueelle. Rasteja on paljon ja ne ovat lähekkäin lajisääntöjen sallimissa rajoissa. Varmista, oletko menossa kivelle vai kumpareelle.

Lähes kaikille sarjoille on suunniteltu oma rata, joten edessä juokseva ei välttämättä ole suunnistamassa samalle rastille kanssasi. Risteävät radat tuovat vilinää ympärillesi ja häiritsevät täydellistä suunnistussuoritusta.

Avoin selkeä maastonosa vaihtuu hetkessä pienipiirteiseksi, joten vauhdinjaon ja oman taitotason oikea arviointi on järkevää. Juoksukoneet eivät tässä kilpailussa pärjää. Parhaiten hermonsa hallitsevat tulevat voittajina maaliin.

Lähdöstä 2 lähtevillä radoilla maastokohteet on huomattavasti helpommin luettavissa. Maastossa on luonnonpuro, jonka kaksi pakollista ylityskohtaa on merkitty karttaan )( – karttamerkillä. Tuki- ja rastireittiratojen siimari kulkee näiden ylityspaikkojen kautta.

Kuntosarjat lähtevät lähdöstä 2 ja niiden radat on suunniteltu samoille rasteille aikuisten kanssa. Kaikki sarjat ylittävät kilpailukeskukseen johtavan maantien lähtöpaikoille mennessä ja maaliin juostessa. Ylityksessä on syytä käyttää erityistä varovaisuutta ja tarkkaavaisuutta.

Toivotamme kaikkille onnistuneita suunnistussuorituksia!

Ratamestariryhmä
Aarne, Marko, Mikko, Olli ja Sakari