Stipendirahastosta tukea lapsen suunnistusharrastukseen

Stipendirahastosta tukea lapsen suunnistusharrastukseen

Kuopion Suunnistajilla on käytössä Reijo Martikaisen testamenttilahjoituksena perustettu stipendirahasto lasten suunnistusharrastuksen tukemiseen. Rahaston tarkoituksena on mahdollistaa harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille ja ehkäistä tätä kautta syrjäytymistä harrastustoiminnasta.

Ketkä voivat hakea stipendiä rahastosta?

Lapset ja nuoret, jotka ovat Kuopion Suunnistajat ry:n jäseniä.

Millaisiin kuluihin stipendi on mahdollista myöntää?

Tukea voi hakea harrastuksen peruskustannuksiin, kuten suunnistuskoulun kausimaksuun. Tukea voi hakea myös kertaluonteisiin maksuihin, kuten kilpailumatkoihin, leireihin ja varustehankintoihin.

Millaista tukea on mahdollista hakea/saada?
Tukea voi hakea lähtökohtaisesti maksimissaan 200 € / harrastaja / vuosi. Haettava summa tulee merkitä hakemukseen.

Milloin tukea voi hakea?
Tukea voi hakea missä vaiheessa vuotta tahansa. Haettava/myönnetty tuki kohdennetaan aina tuleviin kuluihin.

Miten tukea haetaan?
Tuen hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, josta käy ilmi alla mainitut tiedot.

Mitä tietoja & selvityksiä hakemuksessa tulee olla?
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee näkyä ainakin tukea tarvitsevan:

  • nimi ja syntymäaika
  • lyhyt selvitys hakijan/perheen taloudellisesta tilanteesta
  • selvitys mahdollisista avoimista vuosimaksuista
  • haettava summa ja mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan (vuosimaksu/lasten leiri/kilpailumatka, tms.)
  • anomuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
  • muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Minne toimitan hakemuksen?
Hakemus (sekä asiaan liittyvät liitteet) voi toimittaa joko sähköpostitse tai postitse seuraavin yhteystiedoin:

Kuopion Suunnistajat ry
Sami Hämäläinen
Puustilantie 30
70820 Kuopio
TAI:
sami.hamalainen76@gmail.com