Stipendirahastosta tukea lapsen suunnistusharrastukseen

Reijo Martikaisen sitpendirahasto lasten suunnistusharrastuksen tukemiseen on lahjoitettu Pohjois- Savon liikunnan juhlarahastoon. Suunnistusta harrastavat lapset ja perheet voivat hakea sieltä tukea harrastusmaksuihin (esim. leirit tai kisamatkat). Rahaston säännöt ja hakuohjeet löytyvät täältä. Annettava avustus voi olla max. 200 €/ vuosi/ perhe.

Ketkä voivat hakea stipendiä rahastosta?

Lapset ja nuoret, jotka ovat Kuopion Suunnistajat ry:n jäseniä.

Millaisiin kuluihin stipendi on mahdollista myöntää?

Tukea voi hakea harrastuksen peruskustannuksiin, kuten suunnistuskoulun kausimaksuun. Tukea voi hakea myös kertaluonteisiin maksuihin, kuten kilpailumatkoihin, leireihin ja varustehankintoihin.

Millaista tukea on mahdollista hakea/saada?
Tukea voi hakea lähtökohtaisesti maksimissaan 200 € / perhe / vuosi. Haettava summa tulee merkitä hakemukseen.

Milloin tukea voi hakea?
Tukea voi hakea missä vaiheessa vuotta tahansa. Haettava/myönnetty tuki kohdennetaan aina tuleviin kuluihin.

Miten tukea haetaan?
Tuen hakija tekee vapaamuotoisen hakemuksen, katso ohjeet täältä.

Mitä tietoja & selvityksiä hakemuksessa tulee olla?
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee näkyä ainakin tukea tarvitsevan:

  • nimi ja syntymäaika
  • lyhyt selvitys hakijan/perheen taloudellisesta tilanteesta
  • selvitys mahdollisista avoimista vuosimaksuista
  • haettava summa ja mihin tarkoitukseen stipendiä anotaan (vuosimaksu/lasten leiri/kilpailumatka, tms.)
  • anomuksen tekijän nimi ja yhteystiedot
  • muut mahdolliset asiaan liittyvät lisätiedot

Minne toimitan hakemuksen?

Pohjois-Savon liikunnalle.