Tervetuloa Kuopion Suunnistajien kevätkokoukseen!

Kuopion Suunnistajien sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 18 Jynkän koululla (Maitotie 2). Tervetuloa kuulemaan ajankohtaisia asioita! Asialistalla on myös sääntömuutos. 

ESITYSLISTA

Aika:                                     Keskiviikkona 26.4.2023 klo 18

Paikka:                                 Jynkän koulu, Maitotie 2, Kuopio

Kutsuttu:                             Kaikki seuran jäsenet

Kokousmateriaalit:        Kokouskansiossa, jonka linkki lähetetään jäsenille erikseen.

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkistajan ja kahden äänten laskijan valitseminen

4. Läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten toteaminen

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu seuran nettisivuilla ja kutsut lähetetty jäsenille sääntömääräisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Toimintakertomus 2022 ja tilinpäätös 2022 sekä tilintarkastajan antama lausunto

Liitteet toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 löytyvät kokouskansiosta.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. Kuopion Suunnistajien talousohjesääntö

Kuopion Suunnistajien talousohjesääntöä on päivitetty. Talousohjesääntö löytyy kokouskansiosta.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esittämä päivitetty talousohjesääntö.

10. Sääntömuutos

Kuopion Suunnistajat ry:n sääntöihin on tehty muutosehdotuksia vastaamaan paremmin tämän päivän toimintaympäristöä. Sääntömuutosehdotukset löytyvät kokouskansiosta ja muutosehdotukset on merkitty yliviivauksin ja punaisin tekstein. Ne löytyvät kokouskansiosta.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esittämät sääntömuutokset.

11. Kuopion Suunnistajien omistusstrategia

Kuopion Suunnistajille on kertynyt omaisuutta, joita on syytä tarkastella aika ajoin a) tarpeen näkökulmasta, b) arvonkehityksen näkökulmasta ja c) huollon näkökulmasta. Omistusstrategia-liite löytyy kokouskansiosta.

Päätösehdotus: Käydään keskustelu Kuopion Suunnistajien omaisuudesta ja sen hoitamisesta.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Terveisin Kuopion Suunnistajien hallitus